zbahce-logo

X. Öğrenci Seminer Günleri 2016

Dört yıllık eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayıp, meslektaşımız olmaya adım atmak üzere olan son sınıf öğrencilerimizin diploma tez sunumlarını yapacakları "X. Bahçe Bitkileri Seminer Günleri" 28-29 Nisan 2016 tarihinde fakültemiz Feyzi Önder toplantı salonunda gerçekleştirilecektir. Tüm öğretim elemanlarının ve öğrencilerimizin katılacağı iki günlük bilimsel etkinliğimizde; son sınıf öğrencilerimiz yapacakları sunumlarla hem belli bir konuyu bilimsel ve görsel açıdan etkin bir şekilde hazırlama, hem de konularını kendilerine verilen sürede dinleyici kitlesine aktarabilme becerilerini sergileyeceklerdir.


Öğrencilerimizin bilimsel toplantı atmosferini mümkün olduğunca gerçeğe yakın bir şekilde yaşayarak kendilerini topluluk karşısında ifade edebilme deneyimini kazanabilmeleri amacı ile 10 yıldır büyük bir başarı ile gerçekleştirmiş olduğumuz seminer günleri etkinliğimizin bu yıl da aynı başarıyı gösterebilmesi için büyük çaba sarfeden tüm danışman öğretim üyelerimize, emeği geçen düzenleme komitemize ve bu başarıyı hak eden son sınıf öğrencilerimize teşekkür eder, tüm öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar dilerim.

 

Prof. Dr. Dursun EŞİYOK

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı

 

 

 

Arif Çiftçi

Sebzelerde Fitokimyasallar

Ömer Yılmaz

Fitokimyasallar

Kadri Tosun

Halk Hekimliğinde Kullanılan Sebzeler

Mehmet Demir

Mini (Minyatür) Sebzeler

Turan Çetin

Vermikompost Ve Tarımsal Üretimde Kullanımı

Bağdat Erdoğan

Bazı Vigor Testlerinin Soğan Ve Marul Tohumlarındaki Etkinliğinin Belirlenmesi

Ramazan Uysal

Doğrudan Ekim Yöntemiyle Üretilen Bazı Sebze Performanslarının İyileştirilmesi Tohumlarında Çimlenme Ve Çıkış

H.Betül Uğurlu

Bazı Tohum Kalitesini İyileştirici Uygulamaların Fide Üretiminde Kullanılabilme Olanakları

M. Mert Çarkungöz

Türkiye’ de Tohumculuk Sektörü İle Üniversite İşbirliğinin Araştırılması

Tarık Kanbak

Organik Tarımda Allelopatinin Kullanılması

Ruhat Sümbül

Yeni Bir Meyve Pitaya (Dragon Fruit)

M. Hüseyin İnce

Kozak Yaylasının Önemli Ürünü; Çam Fıstığı

Aksel Akman

Örtü Altı Kiraz Yetiştiriciliği

Vildan Sarı

Moleküler Markörlerin Meyve Islahında Kullanımı

Aliekber Humeyni

Kent Bahçeciliği Ve Topraksız Tarım

Burak Harmancı

Katlanabilir Çatılı Seralar

Süleyman Şeker

Şebboy (Matthiola Indiza) Yetiştiricilinde Kükürt Uygulamalarının Bitki Gelişimi Ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkileri

Orkun İkiz

Hasat Sonrası Sitrik Asit Ve Edta (Etilendiamintetraasetik Asit) Uygulamalarının Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Kestane Mantarının (Agaricus Brunnescens) Dayanımına Etkileri

İ. Burak Çekerek

Pseudomonas Putida Bakterisinin Agaricus Bisporus Yetiştiriciliğinde Verime Etkisi

Hasan Tokgöz

Fide Yetiştiriciliğinde Çeşitli Uygulamaların Çimlenme Ve Fide Gelişimine Etkileri

Neslişah Ünal

Salata-Marul Yapraklarında Nitrat İçerikleri

Selman Yeşilkaya

Farklı Anaçların Sera Hıyar Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi, Verim Ve Meyve Kalitesine Etkileri

Ceyda Aksoy

Fındık Ve Aflatoksin

Mert Menzi

Elmada Patulin Sorunu

Assiye Özkaya

Modifiye Atmosfer Ambalajları Ve Kükürt Dioksit Petlerinin Birlikte Uygulanmasının Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Depolanmasına Etkilerinin Belirlenmesi

Erdem Emek Yıldız

Vişne Meyvelerin Iqf (Bireysel Hızlı Dondurma) İle Dondurulması

Zeynep Gök

Hasat Sonrası Sıcak Su Uygulamalarının Hünnap (Ziziphus Jujuba Mill.) Meyvelerinin Kalite Ve Depolanabilirliğine Etkileri

Melis Güngör

Bandırma Solüsyonunun Bandırma Ve Püskürtülerek Uygulanmasının Kuru Üzüme  Etkileri

Fatma Göner

Horozkarası Üzüm Çeşidinin Kurutmalık Olarak Değerlendirilmesi

Elif Özparlak

Horozkarası Üzüm Çeşidinin Şaraplık Olarak Değerlendirilmesi

Dilay Can

Sofralık Üzüm Üretiminde Kullanılan Telli Terbiye Sistemleri İtalyan Tendone Sistemi

Eray Akkaş

Ultraviyole Işınının Asmanın Büyüme Ve Gelişmesi Üzerine Etkisi

Hulusi Çiftçi

Denizli İli Bağcılığı Ve Karşılaşılan Sorunlar